Viktig informasjon

Her kommer det oppdatert informasjon for pasienter ved kontoret.

Legekontoret

Generelle smittevernråd som gjelder for alle ved luftveissymptomer

Alle  som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette  gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Selvtesting  
Husk: Viser  testen at du kan være smittet (positivt prøvesvar) må du isolere deg. Har  du fått en positiv selvtest, må du få bekreftet resultatet med en PCR-test på  kommunens teststasjon innen 24 timer.
Selvtester kan hentes i åpningstiden  på kommunens teststasjon, men du må først ta kontakt med testtelefonen for å  avtale henting. Navn og antall selvtester blir registrert ved  henting.

Selvtester utdelt fra kommunen skal brukes til følgende prioriterte  grupper:
Personer med luftveissymptomer, også vaksinerte.
Uvaksinerte  nærkontakter.

Testen er gratis.
Personer som ikke er i en prioritert  gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek og i  enkelte butikker. Testene må da betales av den enkelte.

Åpningstider  teststasjonen
Åpningstider for avtalt koronatesting:
Mandag-fredag kl.  09.30-15:00, siste time for testing er kl.14.45.
Lørdag-søndag kl.  09.30-14.30.
Bare innbyggere med timeavtale kan møte opp til testing,  og kun til avtalt tid.

Relger for smittede pr.010121
Hvis du blir  smittet av Covid-19, må du være isolert i 5 dager. Dette gjelder uavhengig av om  du er vaksinert eller ikke. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du  går ut av isolasjon.

Karanteneregler pr. 010121
Hvis du bor sammen  med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har fått svar  på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vansinerte eller  uvaksinerte. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter  syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller  annenhver dag med PCR - test. For barn er ikke dette en plikt med en anbefaling.