Viktig informasjon

Her kommer det oppdatert informasjon for pasienter ved kontoret.

Legekontoret 07.09.2021

Influensavaksine 21/22

I år ønsker vi at alle pasienter i risikogruppen settes opp på en time for å sette vaksinen. Dette har med nye retningslinjer og kapasiteten til kontoret.

Vi ber risikopasienter ta kontakt med kontoret enten via telefon eller helsenorge.no for å få utdelt en time. Vi ber om at du ikke bestiller time hos legen for influensavaksinen ta direkte kontakt med kontoret for en time.

Vi ber om at dere ikke kommer før dere er satt opp på time, dette er for å minske antall pasienter på venterommet. Alle pasienter må være klar over at det er 20 min å vente etter satt vaksine så om du kommer kjørende bes du ha nok tid på parkering.

Vaksinen settes i overarm, ta derfor på deg klær som er lette å ta av.

Vaksinen vil også i år kun koste 50 kr, og derfor være gratis om du har frikort for 2021. Husk å ha med frikort i tilfelle det ikke automatisk er registrert hos oss.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  diabetes type 1 og 2
  leversvikt eller nyresvikt
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt       lungekapasitet og/eller hostekraft
  nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks.       organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Om du har gjennomgått feber på over 38 grader de siste 24 timene bes du vente med å ta vaksinen og må derfor ha en ny time.

Vi gjør oppmerksom på at vaksinen ikke beskytter mot pågående Covid-19, og vi anbefaler derfor alle våre pasienter til å opprettholde god avstand ved vaksinering da vi har pasienter som blant annet går på immunbehandling eller av ulike årsaker ikke har fått vaksinen.

Om du ikke er i risikogruppen, men allikevel ønsker vaksine bes du ta kontakt med kontoret for en resept som du henter på apoteket før timen din. Det er viktig at vaksinen ikke er i romtemperatur mer en 1 time før den blir satt.

Om du nettopp har fått en vaksine ber vi deg vente minst 3 uker før neste vaksine tas, unntak fra dette er ved Covid-19 vaksinasjon som kan tas med en ukes intervall. Influensa vaksine og vaksine mot lungebetennelse kan tas samtidig men denne må bestilles på resept.

Pneumokokkvaksine (lungebetennelse) er anbefalt til: