Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret 20.01.2021

Info ang. Koronavaksine

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Du skal ikke kontakte kommunen eller fastlege for å sette deg på venteliste!

Hvem skal få vaksine?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, og anbefales derfor koronavaksine:

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Personer over 85 år
 • Personer mellom 75 og 84 år
 • Personer fra fylte 65 år til 74 år
 • Personer 18-64 år med en eller flere av følgende sykdommer/tilstander:
  • Organtransplantasjon
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekrafteller lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
  • Fedme (KMI ≥ 35 kg/m2)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Immunsvikt
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag
  • Demens  

Rekkefølgen kan også endres avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet, hvor stort press det på helsevesenet, hvilke vaksiner vi får tilgang til og kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper. 

Det kan være aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg.

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Vaksinen er gratis.

Barn og gravide

De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn og unge. Barn har også lavere sykdomsbyrde enn resten av befolkningen. Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 18 år.  

Sannsynligvis vil ikke gravide anbefales vaksinasjon da vaksinene ikke er testet på denne gruppen.

Får man covid-19 av å ta en vaksine?

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg?

All vaksinasjon i Norge er frivillig

Smittevernrådene vil fortsatt gjelde i lang tid

Selv om vi nå nærmer oss en godkjent vaksine så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtid må vi huske:

 • god hånd- og hostehygiene
 • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
 • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

For mer informasjon se fhi.no