Viktig informasjon

Her kommer det oppdatert informasjon for pasienter ved kontoret.

Legekontoret 02.07.2021

Koronasertifikat og koronaprøver før reiser

Koronaserfikatet ditt finner du inne på helsenorge.no

Koronaserfikatet vil vise grønt om du er fullvaksinert (en uke etter vaksinedose 2) eller har gjennomgått covid-19 de siste 6 mnd. 

For de som ikke får logget seg inn på helsenorge.no grunnet manglende bank Id eller lignende kan det opprettes en fullmakt for å få det skrevet ut og sendt pr post. 

Ring informasjonstelefonen for korona: 

Fra Norge: 815 55 015

Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt førdsels- eller d-nummer, navn og folkeregistrert adresse. Hvis navn og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i systemet, kan du dessverre ikke få tilsendt koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg. 

Hvis du har gyldig koronasertifitkat, får du det tilsendt i posten. Vær oppmerksom på at det kan ta ca. en uke før du  mottar serfitikatet, avhengig av postgang. Du må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdato. 


Vi ber alle pasienter som skal ut å reise å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder det landet du skal til. 

Covid-19 PCR prøver før reise kan tas på legekontoret. Du må på legetime for dette. Ulike land har ulik krav til hvor lang tid i forkant du kan ta prøven (48t / 72t). Vi sender alle prøver til Fürst laboratoriet kl. 14.30, det kan ta alt 1-3 dager før vi mottar svar. 

Svar på Covid-19 prøver kan sees inne på helsenorge.no og inne på furstpasient.no