Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 07.09.2020

Koronatesting i Ullensaker kommune

Vi anbefaler alle våre pasienter å ta kontakt med fastlege ved spørsmål om testing.

Testkapasiteten i Ullensaker er god og utvides ved behov. Testing for koronasmitte gjennomføres på to ulike steder. Alle pasienter må ha avtale før de møter opp for testing.

Du som tror du bør testes for koronasmitte, men ikke er så dårlig at du trenger legehjelp, skal ringe kommunens helsetelefon på 66 10 14 16 for å avklare og avtale testing. Pasienter som ikke trenger tilsyn av lege, testes ved teststasjonen. Bare innbyggere med timeavtale kan møte opp, og det til avtalt tid.

Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og torsdag mellom 15.00 og 17.00. Åpningstiden utvides dersom behovet for testing øker.

Hvis du er så syk at du trenger legehjelp, ringer du legevakten på 116 117. Konsultasjon og testing av pasienter som trenger legehjelp, gjøres ved luftveisklinikken som er etablert i underetasjen på Helsehuset.

Testing av barn

Kommunen følger fhi sine retningslinjer også for testing av barn, men anbefaler foresatte å ringe fastlege for å avklare behovet.