Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 12.05.2021

Nye åpningstider telefon

Etter sommerferien vil det komme nye telefontider ved GMS Legekontoret. 

Telefonen vil da være fra 08.00 -11-30 og 12.30 - 14.30.

Endringen trer i kraft uke 32; 9 august 2021.