Viktig informasjon

Her kommer det oppdatert informasjon for pasienter ved kontoret.

Legekontoret

Vikarlege 

Fra 8. august til og med 31. oktober vil fastlegene Maria Vøyvik og Konrad Jamrozy ha vikar.

dr. Umair Farrukh vil vikariere for begge fastlegene i denne perioden.

Vær oppmerksom på ferieavvikling ved kontoret er fra uke 29-31 (18.07 - 05.08) !