RESEPTBESTILLING FASTLEGE

Pasienter med fastlege hos oss og egen e-postadresse kan bestille sine kjente, faste medisiner her.

Feltene merket med * MÅ fylles ut. Hvis ikke får du ikke sendt inn skjemaet.
Husk at e-post ikke er "sikker" post. Ikke skriv noe du er redd uvedkommende kan lese.

Min fastlege er*
Velg en av legene.
Navn*
Skriv navnet ditt her.
Fødseldato (ddmmåå)*
Skriv fødselsdag som ddmmåå uten punktum og med 2 siste sifre i årstall.
Telefon*
Ugyldige data.

Har du endret adresse? Fyll i så fall inn her.
Adresse
Ugyldige data.
Postnr/-sted
Ugyldige data.

Oppgi medisinens navn/type/styrke/mengde/doseringen du bruker.
Resept 1*
Ugyldige data
Resept 2
Ugyldige data
Resept 3
Ugyldige data
Resept 4
Ugyldige data
Resept 5
Ugyldige data
Resept 6
Ugyldige data

Legg inn beskjeder vedrørende reseptene her. Vi bruker nå eResepter.
Unntaksvis kan det gis papirresept, oppgi eventuelt hvorfor det er nødvendig
Beskjed

Skal du bruke skjemaet må vi kunne sende deg en enkel tilbakemelding på E-post. Er det ok?
(Kun "Ja" er godtatt svar. Hvis nei: ta kontakt på annen måte).
Er svar på E-post ok?*
Vennligst sett kryss for å gå videre

For å kunne gi slik tilbakemelding må e-postadressen skrives helt riktig:
E-postadresse*
For å bruke disse skjemaene trenger vi E-postadressen din. Vi bruker den bare til enkle tilbakemeldinger.

GMS Legekontoret - tlf 63979090
Jessheim Legevakt - tlf 116 117
Ambulanse - tlf 113