GMS Legekontoret

GMS Legekontoret - 63 97 90 90

Velkommen til vår nye nettside!

Vi tilrettelegger nå for enklere digitale tjenester. 

Foreløpig må vi bruke den gamle ePortal-løsningen vår via Besøklegen til timebestilling. Fornyelse av  resepter og øvrige tjenester går via helsenorge.no og pålogging med BankID.

Åpningstider

Telefon 08.00 - 11.00 og 13.00 - 15.00

Resepsjon 08.00-11.30 og 12.30-15.45

Laboratoriet 08.00-11.30 og 12.30-14.45 

Om legekontoret

Her finner du informasjon om alle våre ansatte og når din fastlege er tilstede.


Lurer du på hvordan du finner frem? Under kontakt og åpningstider finner du all kontaktinfo som telefonnummer, adresse og åpningstider.


Her kan du lese om hvilke tjenester vi tilbyr og hvor mye de ulike tjenestene koster.


For informasjon om personvern, hvordan vi behandler dine opplysninger og GDPR


Nyheter

Ny nettside, nye løsninger.

I vår nye nettside bruker vi HelseNorge.no til elektronisk dialog. Det er Helsedirektoratets egenutviklede løsning.

HelseNorge har en sikkert pålogging ved hjelp av BankID.

Her kan du etter hvert plukke timer selv til fastlegen, også hastetimer, og bestille resepter. Du kan sende forespørsler til resepsjonen.  Vi kan sende prøvesvar og informasjon til deg. I starten må vi bruke den gamle ePortal-løsningen vår til timebestilling. 

Etter hvert vil vi åpne for bruk av e-konsultasjon. Det er en nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler da egenandeler som ved vanlig legetime, men kan ordne enkelte ting uten å måtte komme på time. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte.

Tjenesten skal ikke benyttes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner! Hvis du har nye plager eller trenger sykemelding, må du også bestille en vanlig legetime.

Influensavaksine

Vi har nå startet sesongens influensavaksinasjon ved kontoret. 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Ønsker du vaksinen men ikke faller inn under kategorien bes du ta kontakt så skriver vi en resept til deg! 

Vikar for dr. Inge Nessiøy

Dr. Nessiøy har permisjon 010919-311219, spesialist i allmennmdisin Hans Olav Samdal vikarierer hele perioden. Han vil jobbe de samme dagene som dr. Nessiøy har gjort. 

Ikke kontrollprøver fredager etter lunsj

For mange kommer til INR- eller andre kontrollprøver hos oss fredager etter lunsj. Det er uheldig av flere grunner: ofte blir prøvene stående til over helgen før de blir analysert på et annet laboratorium, andre ganger blir pågangen for stor til at vi klarer å betjene alle. Som hovedregel tar vi derfor ikke drop-in prøver fredager etter lunsj. Ved for stor pågang må vi be om at man kommer tilbake over helgen!

Øreskyll, sårskift og fjerning av sutur

Vi ønsker at det avtales tid med resepsjonen for øreskyll, sårskift og suturfjerning da dette kan ta noe tid og bør planlegges. Ved avtalt tid henvend deg i resepsjonen så vet vi et du er her. 

Begrenset åpningstid sommer, jul og påske

Kontoret har redusert aktivitet i romjul, påskeuke og  ved sommerferie i uke 29, 30 og 31. Da har vi en enkel vaktordning for faste pasienter, tar i mot ø.hjelp og gjør nødvendige avklaringer. Vi har ikke vanlig kontordrift og setter ikke opp faste konsultasjoner. Husk å ordne faste resepter, attester og rutinekontroller utenom disse dagene. Elektroniske meldinger kan ikke påregnes besvart under ferieavvikling. Ta derfor direkte kontakt ved viktige spørsmål!

Pasientundersøkelse hjemmeside

Legekontoret har tatt i bruk en ny nettside og ønsker i den forbindelse å foreta en spørreundersøkelse blant våre pasienter. Vi setter pris på din tilbakemelding da den vil hjelpe oss med å forbedre nettsiden.

Lenke til undersøkelsen finner du her


Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang Rediger siden


NefleDen Norske Legeforening