VELKOMMEN TIL GMS LEGEKONTORET! 

Åpningstider:

- Resepsjon 08.00-11.30 og 12.30-15.45
- Telefonresepsjon timebestilling 08.00-09.00, andre henvendelser 09.00-11.00 og 13.00-15.00 hver ukedag
- Laboratoriet 08.00-11.30 og 12.30-14.45.

Bruk elektroniske skjemaer i meny på venstre side eller ePortal ved henvendelser som ikke har spesiell hast.
Viktig: haster det veldig med avklaring du ta personlig kontakt - IKKE via de elektroniske skjemaene! 
Info: dr. Nessiøy har permisjon 010919-311219, spesialist i allmennmdisin Hans Olav Samdahl vikarierer hele perioden.

Ferieavvikling: åpent kun for ø.hjelp ukedager i romjul, påske og sommerukene 29, 30 og 31:

- Resepsjon 08.15-11.30 og 12.30-15.00 (OBS - onsdag før skjærtorsdag stenger kontoret kl. 14.00)

- Telefon 08.30-11.00

- Laboratoriet er åpent etter avtale. 

Ved ferieavvikling tar det noe lengre tid før meldinger til kontoret blir besvart.

Husk: vi har sluttet med kontanter, ta med bankkort (ikke kredittkort).

GMS Legekontoret - tlf 63979090
Jessheim Legevakt - tlf 116 117
Ambulanse - tlf 113