Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

LEGEERKLÆRINGER / ANDRE TJENESTER

Legeerklæring ved søknad om førerkort
650
--- tilleggsattest for førerkort ved diabetes
150
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
550
Avansert legeattest (inkludert blodprøver og evt. EKG/spirometri)
Etter vurdering
Andre legeerklæringer
Etter avtale (min 100)

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening