Viktig informasjon

Her kommer det oppdatert informasjon for pasienter ved kontoret.

Legekontoret

Fastlegevikarer

Dr. Saima Ashraf vi fra juni 2023 ta permisjon i ca. et år. Hun vil da ha en fastlegevikar som heter Pezhman Abdollahi. Han har blant annet jobbet ved legevakt i Øvre romerike.

Dr. Abdollahi vil fungere som en vanlig fastlege med alle funksjoner. 

Dr. Trine Berg Larsen vil ha vikar fra september 2023, dette er endel av hennes nedtrappings periode. Fastlege vikar heter Julie Pedersen og har blant annet jobbet på BUP Øvre romerike. Hun vil jobbe mandag, tirsdag og fredag. Mer informasjon ang. dette vil bli sendt ut til Dr. Trine Berg Larsens pasienter.

Dr. My Nguyen skal fullføre sin spesialisering og vil fra 16. oktober til 15. april ha fastlegevikar med navn Saima Khan. Hun har bred kunskap og har bred erfaring fra sykehjem, KAD, BUP, allmennpraksis og legevakt. 


Vi gleder oss over nye tilskudd på kontoret!