Viktig informasjon

Her kommer det oppdatert informasjon for pasienter ved kontoret.

Legekontoret

Pasientreiser til behandling

Pasientreiser skal kun brukes til de pasienter som ikke kan ta offentlig transport av medisink grunnlag til behandling. 

Om pasienten ikke er bosatt i samme kommune som fastlegekontoret har en ikke krav på pasienttransport til time hos fastlege. 

Behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag til førstegangsbehandling hos spesialisthelsetjenesten. 

Ved transport til røntgen i Oslo/Viken: dersom helsetilstad krever tilrettelagt transport skal henvisende behandler rekvirere tur/retur. 

Om du ønsker å søke om å få dekket reisekostnader i etterkant kan en finne søknadskjema inne på www.pasientreiser.no eller komme i resepsjonen hos oss å få med et skjema. Det er da viktig å ta vare på alle kvitteriner for reisen.